tirsdag 28. september 2010

Framtidsbyen Sandnes

3SF har fått i oppgave å finne nye møtesteder og torg i Sandnes sentrum. Sandnes by er i dag ganske trist og kjedelig. Det er lite sammenheng og ingen orden i Sandnes by.
Klasse 3SF har jobbet med å finne nye steder og nye ting å ha i sandnes. Vi ønsker caféer, samlingssteder, torg, mer butikker, mer farger, koselige småsteder med benker og blomster. Vi ønsker også en god sammenheng i hele Sandnes by. Koselige butikker, boder, "sjapper" og koselige skilt gir sammenheng. Vi ønsker også parker rundt i sentrum. Små steder hvor grupper kan samles og ha det hyggelig i sola.
Pastabakeriet i Sandnes
I langgaten er det få butikker for oss unge. Der er det mest bokhandlere, interiørbutikker og caféer. Dette gjør at de eldre trekkes mot langgaten.
Koselige caféer på ruten hadde nok gjort det bra. Det ville blitt mange ungdommer som gikk innom etter skoletid.

En kombinasjon av park, boder og café på ruten kunne dratt alle aldersgrupper inn i sentrum. Benker kunne blitt plassert ut og blomster ville gjort det hele friskere og mer livlig.

Øvre Holmegate i Stavanger
Øvre Holmegate i Stavanger er et fint og godt eksempel på farger. Dette viser kreativitet og gir inspirasjon til kreative sjeler.

Steder 3SF tenkte å bruke som torg var med siloene, ruten, i langgata, utenfor kulturhuset og fikse opp parken som allerede er utenfor Jæren Tingrett.

Et viktig moment er å få helthet i hele sentrum. Brostein er en mulighet å bruke. Det samme er å bruke de samme blomsterpottene i hele sentrum. Samme type benker og sitteplasser er mulige elementer som binder sammen store områder.
En ting er sikkert, Sandnes by har mange forbedringsmuligheter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar