tirsdag 28. september 2010

Framtidsbyen Sandnes

3SF har fått i oppgave å finne nye møtesteder og torg i Sandnes sentrum. Sandnes by er i dag ganske trist og kjedelig. Det er lite sammenheng og ingen orden i Sandnes by.
Klasse 3SF har jobbet med å finne nye steder og nye ting å ha i sandnes. Vi ønsker caféer, samlingssteder, torg, mer butikker, mer farger, koselige småsteder med benker og blomster. Vi ønsker også en god sammenheng i hele Sandnes by. Koselige butikker, boder, "sjapper" og koselige skilt gir sammenheng. Vi ønsker også parker rundt i sentrum. Små steder hvor grupper kan samles og ha det hyggelig i sola.
Pastabakeriet i Sandnes
I langgaten er det få butikker for oss unge. Der er det mest bokhandlere, interiørbutikker og caféer. Dette gjør at de eldre trekkes mot langgaten.
Koselige caféer på ruten hadde nok gjort det bra. Det ville blitt mange ungdommer som gikk innom etter skoletid.

En kombinasjon av park, boder og café på ruten kunne dratt alle aldersgrupper inn i sentrum. Benker kunne blitt plassert ut og blomster ville gjort det hele friskere og mer livlig.

Øvre Holmegate i Stavanger
Øvre Holmegate i Stavanger er et fint og godt eksempel på farger. Dette viser kreativitet og gir inspirasjon til kreative sjeler.

Steder 3SF tenkte å bruke som torg var med siloene, ruten, i langgata, utenfor kulturhuset og fikse opp parken som allerede er utenfor Jæren Tingrett.

Et viktig moment er å få helthet i hele sentrum. Brostein er en mulighet å bruke. Det samme er å bruke de samme blomsterpottene i hele sentrum. Samme type benker og sitteplasser er mulige elementer som binder sammen store områder.
En ting er sikkert, Sandnes by har mange forbedringsmuligheter!

tirsdag 14. september 2010

Funksjonalismen

I denne oppgaven skal jeg skrive om funksjonalismen.
Jeg skal skrive om funksjonalismen og vise til typiske trekk. Jeg skal også velge et bygg som er tegnet av en av "De fire store" (Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe  og Frank Lloyd Wright).
Jeg skal beskrive bygget og få fram tanker og ideer som arkitekten har hatt. I tillegg skal jeg avslutte med mine egne betraktninger og syn på funksjonalismens arkitektur.

Funksjonalismen var en vestlig, internasjonal bevegelse som begynte i 1910-1930. Hovedtrekkene til funksjonalismen er at det er rene, rette linjer, forenklet form og ingen utsmykkning. Det ble også lagt vekt på det formålet med bygget. Det økonomiske ble også begrenset for det ble brukt moderne teknologi og tidsmessige materialer.
Det var viktig å gi alle mennesker gode ytre kår, både i hus og i arbeid. Grønne områder, frisk luft, lys og hygiene var viktige krav.

Dette bygget er det Mies van der Rohe som har vært arkitekt for. Mies van der Rohe er kjent for å bruke stein, glass og betong. Bygget ble tegnet og bygd i 1950.

Dette bygget er bygd på et plan. Det står på 8 påler.
Det er store vindu i huset. Det er ingen vegger i huset. For å hindre innsyn er det gardiner.
Dette huset virker upraktisk på grunn av innsynet, selv om det er lett å se at det ikke ligger i et byggefelt.
Det kan også se ut som at interiøret er moderne. Det ser ut som møblene kunne vært i bruk i dag. Det kan også se ut som hele huset er et rom, noe som gjør det upraktisk å innrede og bruke huset.

Mies van der Rohe har brukt rette linjer og rene overflater. Fargen er også lys, noe som er moderne, med møbler med en kraftig farge. I trappen er det ikke rekkverk, noe som gjør at det kan se litt silisert ut.
Generelt i huset ser det tatt bort det som setter særpreg på et hus, selv om dette gir et eget særpreg med lite eller ingen detaljer.
Huset er nok plassert der det står med vilje. Det er så mange rene linjer at å sette huset i "skogen" ga en fin kontrast.

tirsdag 7. september 2010

Byplanlegging

I denne oppgaven skal jeg vise hva som ble vektlagt i de ulike byplanene. Jeg skal også sammenligne de forskjellige retningen og beskrive hvilke faktorer jeg mener er viktige å ta hensyn til når en skal planlegge en by.

Le Corbusiers byplan  «Ville  Contemporaine pour trois million inhabitants»
 I 1922 la Le Corbuiser fram en byplan kalt samtidens by for tre millioner mennesker. Dette ble et revolusjonerende forslag for publikum. Publikum kunne ikke forstå at dette kunne bli en ekte by. De syntes det lignet på en science fiction-by.
Le Corbuisers by var en geometrisk by med mønster rundt et transportsentrum. Her lå veisystemet på flere nivåer. På det øverste nivået har det en flyplass og rundt det igjen var det 24 glass-skyskrapere som strakte seg 183 meter over bakken. Her skulle samfunnets ledere ha sitt tilholdssted. Lederne var teknokratene, forretningslederne og bankvirksomheten.
Resten av samfunnet levde i et stort parkområde med lavere boligblokker og med industri og arbeidsbloiger i utkanten av byen.
Planen med byen var å kombinere høy boligtetthet med grønne, åpne områder og frisk luft. I byen skulle det være bilfritt til fordel for fotgjengere. Det grønne arealet som kom fram under byggene som sto på søyler var nytt og spennende med frisk luft og du slipper den stygge, illeluktende indusrtibyen. Byen skulle bli en stor park.
Le Corbuiser drog i tidligere i ideer og satte dem sammed til sine egne. Han ville rive Paris sine historiske bygg å bygge 18 nye enorme skyskrapere. Du kan jo bare tenke deg hvilke oppstander dette må ha skap!

Townscape-bevegelsen
 Townscape-bevegelsen gikk i mot funksjonalismen med den tradisjonelle form. Den tette byen var viktig for det sosiale og levemåten en var vant med. Denne bevegelsen drar linjer tilbake til middelalderbyene.

Pragmatisme - eks. WiMBY i Rotterdam
 Dagens arktiketer ønsker å gjøre bygg funksjonelle for brukeren. Dette har blitt veldig populært og mange bygg har blitt bedre tilrettelagt for den enkelte. Arktierkter ønsker også å gjøre dagens eksisterende bygg til noe vidunerlig å nyskapende.
 WiMBY (Welcome into My Back Yard) i Rotterdam var et nederlandsk prosjekt. Det var en organjsasjon som arbeidet for nyutvikling i den fattige byen Hoogvliet. Denne bydelen ble bygget opp etter andre verdenskrig. Bygget ble begynt på i 2001 og ferdigestilt 6 år senere, i 2007.
 Beboere, entreprenører, arkitekter, politikere, forskere og designere ble samlet for å skapet et best mulig bygg. Dette skulle bli et populært og bærekraftig bygg å jobbe å bo i.
 Prosjektets historie forteller om gode og noen dårlige erfaringer. WiMBY! har fått mye oppmerksomhet og et godt å lærerikt eksempel for andre prosjekter.

« New Urbanism» - eks. Celebration i Florida
 I Celebration by i Florida er utbyggerne opptatt av det gode liv. Her skal det være harmonisk med vakre omgivelser.

Viktige faktorer å ta hensyn til når en skal planlegge en by
En by en et sted man skal trives i og bo i. Det bør være åpne plasser der hvor folk kan møtes, f.eks et torg. Det er også greit hvis det er flere åpne plasser slik at ikke alle trenge å være samme plass, men at det gjerne er en plass som er hovedstedet.
En by bør stadig være i utvikling og en skal kunne se spor etter folk. Fargerike bygg og kunst kan være inspirasjon i en ellers så grå hverdag.