tirsdag 7. september 2010

Byplanlegging

I denne oppgaven skal jeg vise hva som ble vektlagt i de ulike byplanene. Jeg skal også sammenligne de forskjellige retningen og beskrive hvilke faktorer jeg mener er viktige å ta hensyn til når en skal planlegge en by.

Le Corbusiers byplan  «Ville  Contemporaine pour trois million inhabitants»
 I 1922 la Le Corbuiser fram en byplan kalt samtidens by for tre millioner mennesker. Dette ble et revolusjonerende forslag for publikum. Publikum kunne ikke forstå at dette kunne bli en ekte by. De syntes det lignet på en science fiction-by.
Le Corbuisers by var en geometrisk by med mønster rundt et transportsentrum. Her lå veisystemet på flere nivåer. På det øverste nivået har det en flyplass og rundt det igjen var det 24 glass-skyskrapere som strakte seg 183 meter over bakken. Her skulle samfunnets ledere ha sitt tilholdssted. Lederne var teknokratene, forretningslederne og bankvirksomheten.
Resten av samfunnet levde i et stort parkområde med lavere boligblokker og med industri og arbeidsbloiger i utkanten av byen.
Planen med byen var å kombinere høy boligtetthet med grønne, åpne områder og frisk luft. I byen skulle det være bilfritt til fordel for fotgjengere. Det grønne arealet som kom fram under byggene som sto på søyler var nytt og spennende med frisk luft og du slipper den stygge, illeluktende indusrtibyen. Byen skulle bli en stor park.
Le Corbuiser drog i tidligere i ideer og satte dem sammed til sine egne. Han ville rive Paris sine historiske bygg å bygge 18 nye enorme skyskrapere. Du kan jo bare tenke deg hvilke oppstander dette må ha skap!

Townscape-bevegelsen
 Townscape-bevegelsen gikk i mot funksjonalismen med den tradisjonelle form. Den tette byen var viktig for det sosiale og levemåten en var vant med. Denne bevegelsen drar linjer tilbake til middelalderbyene.

Pragmatisme - eks. WiMBY i Rotterdam
 Dagens arktiketer ønsker å gjøre bygg funksjonelle for brukeren. Dette har blitt veldig populært og mange bygg har blitt bedre tilrettelagt for den enkelte. Arktierkter ønsker også å gjøre dagens eksisterende bygg til noe vidunerlig å nyskapende.
 WiMBY (Welcome into My Back Yard) i Rotterdam var et nederlandsk prosjekt. Det var en organjsasjon som arbeidet for nyutvikling i den fattige byen Hoogvliet. Denne bydelen ble bygget opp etter andre verdenskrig. Bygget ble begynt på i 2001 og ferdigestilt 6 år senere, i 2007.
 Beboere, entreprenører, arkitekter, politikere, forskere og designere ble samlet for å skapet et best mulig bygg. Dette skulle bli et populært og bærekraftig bygg å jobbe å bo i.
 Prosjektets historie forteller om gode og noen dårlige erfaringer. WiMBY! har fått mye oppmerksomhet og et godt å lærerikt eksempel for andre prosjekter.

« New Urbanism» - eks. Celebration i Florida
 I Celebration by i Florida er utbyggerne opptatt av det gode liv. Her skal det være harmonisk med vakre omgivelser.

Viktige faktorer å ta hensyn til når en skal planlegge en by
En by en et sted man skal trives i og bo i. Det bør være åpne plasser der hvor folk kan møtes, f.eks et torg. Det er også greit hvis det er flere åpne plasser slik at ikke alle trenge å være samme plass, men at det gjerne er en plass som er hovedstedet.
En by bør stadig være i utvikling og en skal kunne se spor etter folk. Fargerike bygg og kunst kan være inspirasjon i en ellers så grå hverdag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar