tirsdag 14. september 2010

Funksjonalismen

I denne oppgaven skal jeg skrive om funksjonalismen.
Jeg skal skrive om funksjonalismen og vise til typiske trekk. Jeg skal også velge et bygg som er tegnet av en av "De fire store" (Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe  og Frank Lloyd Wright).
Jeg skal beskrive bygget og få fram tanker og ideer som arkitekten har hatt. I tillegg skal jeg avslutte med mine egne betraktninger og syn på funksjonalismens arkitektur.

Funksjonalismen var en vestlig, internasjonal bevegelse som begynte i 1910-1930. Hovedtrekkene til funksjonalismen er at det er rene, rette linjer, forenklet form og ingen utsmykkning. Det ble også lagt vekt på det formålet med bygget. Det økonomiske ble også begrenset for det ble brukt moderne teknologi og tidsmessige materialer.
Det var viktig å gi alle mennesker gode ytre kår, både i hus og i arbeid. Grønne områder, frisk luft, lys og hygiene var viktige krav.

Dette bygget er det Mies van der Rohe som har vært arkitekt for. Mies van der Rohe er kjent for å bruke stein, glass og betong. Bygget ble tegnet og bygd i 1950.

Dette bygget er bygd på et plan. Det står på 8 påler.
Det er store vindu i huset. Det er ingen vegger i huset. For å hindre innsyn er det gardiner.
Dette huset virker upraktisk på grunn av innsynet, selv om det er lett å se at det ikke ligger i et byggefelt.
Det kan også se ut som at interiøret er moderne. Det ser ut som møblene kunne vært i bruk i dag. Det kan også se ut som hele huset er et rom, noe som gjør det upraktisk å innrede og bruke huset.

Mies van der Rohe har brukt rette linjer og rene overflater. Fargen er også lys, noe som er moderne, med møbler med en kraftig farge. I trappen er det ikke rekkverk, noe som gjør at det kan se litt silisert ut.
Generelt i huset ser det tatt bort det som setter særpreg på et hus, selv om dette gir et eget særpreg med lite eller ingen detaljer.
Huset er nok plassert der det står med vilje. Det er så mange rene linjer at å sette huset i "skogen" ga en fin kontrast.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar