tirsdag 5. oktober 2010

Universell utforming

Rundt på skolen er det forskjellige hjelpemidler plassert. Det kan være alt i fra lys i exit-skilt til punkter i gulvet som gjør at svaksynte skal finne fram. Dette kalles univesell utforming.

De syv prinsippene kan brukes som generelle retningslinjer for utformingen av produkter og løsninger:
1 Enkel og lett forståelig uten hensyn til brukernes erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
2 Forståelig informasjon skal formidles til brukeren på en effektiv måte.
3 Toleranse for feil slik at brukeren ikke risikerer ugunstige virkninger ved foreksempel å trykke på feil knapp.
4 Like muligheter for alle slik at produktet er tilgjengelig og brukbart for alle uavhengig av ferdigheter.
5 Fleksibel i bruk uansett individuelle fortrinn og ferdigheter.
6 Lav fysisk anstrengelse, som vil si at produktet skal kunne brukes effetivt med mindre krav til muskelraft og koordinasjon.
7 Størrelse, tilgjengelighet og bruk må være hensiktmessig og uavhengig av brukerens kroppstørrelse, kroppsstilling og bevegelsesevne.
 


I alle gangene er det en lysere stripe med oppheva prikker på. Dette er for at de svaksynte lettere skal se og føle hvor de ska gå.
 Det er heis slik at de som sitter i rullestol eller har problemer med å komme seg opp i etasjene lettere kan flytte seg rundt. Det er plass til ca 13 personer eller 1000 kg. Inne i heisen er det også en stemme som sier når heisen går og når den stopper.Utfor alle rom er det en tavle med romnummer. Under tallene er det alltid blindeskrift for svaksynte. Dette gjør at de kan finne fram til rom ved å føle seg frem.
Hvis skolen av en eller annen grunn må evakueres har svaksynte lettere mulighet for å finne fram til nermeste utgang fordi exit-skiltene lyser en lysegrønn farge.


Dette hjelpemidlet er for å hjelpe folk med nedsatt bevegelse ned trappen eller for å frakte dem fra A til B.

Denne "lysbryteren" er en døråpner. Dørene vi går gjennom åpner seg når denne trykkes på. Denne er óg satt i en nokså lav høyde slik at rullestolbrukere kan rekke den.

Toalett for herre og funksjonshemmede.
Symbolet til venstre er for herrer og funksjonshemmede.
Toalettet som er inne på toalettet for funksjonshemmede.
Dette har lavere vask og papirholder enn resten av toalettene på skolen. I tillegg er det støtteapperater som håndtak på hver side av toalettet.

I inngangen ved skolen og utenfor er det en lysere stripe med riller i. Det kjennes veldig godt under føttene når du trør på den. Denne skal hjelpe svaksynte og blinde.
Prikkene symboliserer at her kan du velge å gå i flere retninger.
Disse prikkene symboliserer at du ikke lenger er på "hovedveien" i bygget. Her er du kanskje på vei mot en dør. Fremfor alle dører er det alltid en prikk som tilsier at her er det en dør.
Dette vet jeg ikke helt va er for noe, men den lyser rødt slik at svaksynte lett kan finne den. Jeg regner med det er en døråpner ved brann.

Dette ble diskutert med noen i klasseromme. Vi konkluderte med at det var et hjelpeapparat for hørselshemmede.
Om det er riktig vet jeg ikke.


Vi var også innom på bibliotektet og hørte om de hadde noen hjelpemidler for dem med ekstra behov. Biblotekaren sa de ikke hadde noen hjelpemidler, men at de hadde vært diskutert fordi det var behov for det.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar